Klimatsmartast förpackning

Det är väl ingen som lyckts undkomma klimatets påverkningar i vårt samhälle idag.
Förpackningar är verkligen ett aktuellt ämne. Vilket material är egentligen bäst?

Miljöaspekterna av förpackningsmaterial innebär inte bara avfallsproblem utan måste också betraktas i samband med användningen av naturresurser.

Oljebaserad plast i sina olika former orsakar stora utsläpp i de flesta fall, men kan i en del fall vara bättre eftersom plastförpackningarna kan göras små och tunna. Det stora problemet är då om det inte återvinns utan tar sig ut i naturen.

Glasförpackningar i sig är mer miljövänliga än plast, men med tunga frakter, och med tanke på att de kräver mycket vatten och energi vid tillverkning och återvinning, så har även glas sin del i miljöpåverkan.

Aluminium är en stor energislukare både vid första tillverkningen samt efter återvinning och orsakar stora utsläpp trots att de kan återvinnas hur många gånger som helst. 

Plastens relativt låga energiförbrukning och utsläpp till luft och vatten gör att det fortfarande är ett miljöeffektivt förpackningsmaterial.

Så det svårt att säga vad som är bättre och sämre för miljön i ett större perspektiv.

Även bioplast är många tveksamma till, men det är bra att det kommer mer hållbara alternativ på marknaden!

Det är viktigt att vara medveten om att när plasten hamnar där den ska och återvinns, så är det bra, det är när de inte hamnar i återvinningen som de blir en större belastning för miljön.

År 2020 sägs bli året då förpackningsindustrin förändras och vi ser fram emot mer utvecklade förpackningar med minskat klimatavtryck!